Filippiiniläistä Escrimaa Tampereella BIFF:in tyyliin opetettuna vuodesta 1998

Escrima

Escrima on Filippiineiltä lähtöisin oleva, pääasiassa aseelliseen kamppailuun keskittyvä taistelulaji. Escrimassa hyökkäykset jaetaan luokkiin hyökkäysvälineen sijaan suuntansa ja kohteensa, eli tulokulmansa mukaan. Näin pyritään kehittämään yleisesti toimivia ja välineriippumattomia periaatteita asekohtaisten tekniikoiden sijaan.

Escrima, kali ja arnis

Kaikki kolme nimeä viittaavat Filippiineiltä alkunsa saaneisiin taistelulajeihin, erityisesti asetaitoihin. Kalin on kerrottu olevan emolaji, josta muut olisivat vain osia ja escriman sanotaan saaneen eniten vaikutteita espanjalaisten miekka- ja tikari-tyyleistä. Väitteille ei kuitenkaan ole esitetty selviä todisteita.

Toisen suositun näkemyksen mukaan kali/arnis/escrima tyylin nimessä viittaisi Filippiinien alueeseen, jolta tyyli on peräisin. Laajalti hyväksytyn näkemyksen mukaan nimillä ei kuitenkaan ainakaan nykykäytössä ole eroa. Jotkin tyylit ja opettajat tosin voivat olla nimityksistä hyvinkin tarkkoja.

Käytännössä esimerkiksi yksittäinen escrima-tyyli voi erota toisesta paljon enemmän kuin mistään kali-tyylistä. Yksinkertaisinta on olla välittämättä yleisnimestä ja selvittää kenen opettamasta escrimasta/kalista/arniksesta on kyse. Yhden oppi-isän tyyli on yleensä perustaltaan melko yhtenäinen, vaikka jokainen harjoittelija lopulta luokin oman tapansa ilmaista sitä.

Ominaispiirteet

Tyylissä korostuvat piirteet riippuvat suuresti kyseessä olevasta tyylistä. Joitakin yleisiä piirteitä voidaan kuitenkin erottaa:

  • Aseiden käyttö opetetaan ennen aseetonta kamppailua.
  • Opittua sovelletaan kaikille aseille, myös tyhjälle kädelle.
  • Vaadittavat muutokset pyritään minimoimaan.
  • Harjoittelussa käytetään monenlaisia aseita niiden yhtäläisyyksien ja erojen ymmärtämiseksi. Keppi ja veitsi ovat kuitenkin selvästi yleisimmät harjoitusaseet.
  • Hyökkäykset jaetaan suuntauksensa mukaan kulmiin ja puolustus valitaan niiden mukaan. Ei siis jaeta esimerkiksi etu-/takakädenlyönti, nyrkki-/veitsihyökkäys.
  • Flow: Vaikeasti selitettävä käsite, johon kuuluu mm. tilanteen mukaan reagointi eli "virran mukana meneminen", jatkuva liike siirryttäessä tekniikan vaiheesta ja etäisyydeltä toiselle.

Escrima Suomessa

Suomessa opetetaan muutamia escrima-tyylejä. Tarkkoja levinneisyystietoja ei ole, koska tyyleillä ei ole yhteistä kattojärjestöä. Suomen Kali Arnis Escrima liitto ry on ehkä toistaiseksi paras yritys, mutta sekään ei ole täysin onnistunut.

Suomessa opetettavien escrima-tyylien linkkejä on koottu Kamppailulajit Suomessa -sivustolle "Lajit" -osioon "Filippiiniläiset lajit" -otsikon alle. Escriman leviämisestä Suomeen on puolestaan koottu lyhyt yhteenveto joidenkin harrastajien toimesta.

Linkkejä aiheesta